Пантера


Описание

Селективний протизлаковий гербіцид для контролю однорічних та багаторічних злакових бур’янів на посівах широколистих культур

Діюча речовина: хізалофоп-П-тефурил, 40 г/л

Препаративна форма: концентрат, що емульгується

Упаковка: каністра 5 л

Норма витрати робочого розчину
200-300 л/га.

Переваги

— Низьке хімічне навантаження на довкілля та швидкий напіврозпад діючої речовини препарату в грунті
— Висока селективність та безпечність для рослин культури навіть за випадкового передозування
— Незначний молекулярний розпад всередині рослин бур’янів за несприятливих погодних умов, що забезпечує надійнішу дію препарату
— Сучасна, готова до використання формуляція без неприємного запаху
— Широкі можливості для застосування у бакових сумішах на цукрових буряках

Швидкість та тривалість дії
Повне проникнення препарату в рослину злакового бур’яну, достатнє для її загибелі, відбувається протягом 1 години після обприскування. Перші ознаки дії гербіциду на бур’яни починають проявлятись через 5-10 днів після обробки (затримка росту, хлороз кінчиків пагонів) залежно від погодних умов та активності ростових процесів рослин. Повний ефект дії зазвичай проявляється через 14-21 днів після обробки (відмирання бур’янів).

Для повного проникнення препарату по всій кореневій системі пирію та інших багаторічних злаків, що запобігає повторному відростанню бур’яну, потрібно від одного до трьох днів (залежно від погодних умов та за умови відсутності стану стресу у рослин). Механічну культивацію на посівах цукрових буряків можна проводити лише після цього проміжку часу. На противагу деяким іншим гербіцидам Пантера залишається активною всередині рослини і за умови негоди, забезпечуючи загибель злакових бур’янів коли вони вийдуть зі стану стресу.

Особливості застосування
У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють застосування робочого розчину відразу після його приготування, він може бути використаний протягом 24-х годин. На ділянках із високою щільністю забур’яненості посівів рекомендується застосовувати максимальні обсяги робочого розчину.

Пантера безпечний у використанні на багатьох широколистих культурах та застосовується у період вегетації незалежно від фази розвитку культури; це дає можливість застосовувати препарат вибірково, що забезпечує найекономніший контроль злакових бур’янів. Препарат не має неприємного запаху. Навіть за випадкового перевищення максимальних норм внесення препарату відсутні прояви фітотоксичності щодо культур.
Завдяки високій селективності застосування гербіциду Пантера у бакових сумішах із гербіцидами, що контролюють дводольні бур’яни, не спричинює пригнічення рослин цукрових буряків.

Сумісність
Гербіцид Пантера можна застосовувати в суміші з пестицидами та прилипачами, зокрема Сільвет Голд. Втім, за наявності сумнівів щодо застосування препарату в баковій суміші, рекомендується пробне застосування на обмеженій ділянці.

Культура Бур’яни Норма витрати препарату, л/га   Спосіб обробок   Час обробок   Обмеження
Буряки цукрові, горох, льон, картопля     Однорічні злакові бур’яни 1,0-1,5  Обприскування у період вегетації культури У фазі 3-4 листків бур’янів         Механічні роботи на полі після внесення дозволяються на 3-й день, ручні – на 7-й день.
Ріпак, соняшник 1,0-1,25
Капуста, томати, цибуля (крім цибулі «на перо») 1,0 У фазі 3-5 листків бур’янів
Соя 1,0 Обприскування посівів У фазі 2-4 листків бур’янів
Буряки цукрові, горох, льон, картопля     Багаторічні злакові бур’яни 1,75-2,0  Обприскування у період вегетації культури     За висоти бур’янів 10-15 см
Ріпак, соняшник 1,75-2,0
Капуста, томати, цибуля (крім цибулі «на перо») 1,75-2,0